ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Roselle, Jamaica sorrel
Roselle, Jamaica sorrel
Hibiscus sabdariffa L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Malvaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus sabdariffa L.
 
  ชื่อไทย กระเจี๊ยบแดง, กระเจี๊ยบ
 
  ชื่อท้องถิ่น - แต่เพะฉ่าเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), แบลมีฉี่(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ปร่างจำบู้(ปะหล่อง) - กระเจี๊ยบเปรี๊ยว (กลาง), ผักเก็งเค็ง, ส้มเก็งเค็ง (เหนือ), ส้มตะเลง-เครง (ตาก), ส้มปู (เงี้ยว,แม่ฮ่องสอน), ส้มเก็ง (เหนือ), ส้มพอเหมาะ (เหนือ), ส้มพอดี (อีสาน) [3]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ กระเจี๊ยบเป็นไม้พุ่ม สูง 50-180 ซม. มีหลายพันธุ์ ลำต้นสีม่วงแดง
 
  ใบ ใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ 3 หรือ 5 แฉก กว้างและยาวใกล้เคียงกัน 8-15 ซม.
 
  ดอก ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีชมพูหรือเหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงแดง เกสรตัวผู้เชื่อมกันเป็นหลอด
 
  ผล ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ มีกลีบเลี้ยงสีแดงฉ่ำน้ำหุ้มไว้
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอก ตากแห้งนำมาต้มกับน้ำใช้เป็นเครื่องดื่ม, ใบ อ่อนมีรสเปรี้ยวใส่ในแกง(กะเหรี่ยงแดง)
ผล นำไปประกอบอาหาร เช่น แกงใส่ปลา หรือไก่ มีรส เปรี้ยว หรือนำไปต้มน้ำ เติมน้ำตาล ดื่มเป็นเครื่องดื่ม(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ผล นำไปแกง มีรสเปรี้ยว ใช้แทนมะนาว(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[3] สมพร ภูติยานันต์, 2551. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 13 : สมุนไพรแต่งสี กลิ่น รส. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง