ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะพร้าวนกกก
มะพร้าวนกกก
Horsfieldia glabra (Blume) Warb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myristicaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Horsfieldia glabra (Blume) Warb.
 
  ชื่อไทย มะพร้าวนกกก
 
  ชื่อท้องถิ่น สือกั๋วเลา(ม้ง), ละผรุเอียล(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยเป็นที่ นิยมเพราะมีเนื้อน้อย(คาดว่าส่วนที่กินคือ aril) (ม้ง)
ผลสุก รับประทานได้(ขมุ)
ใบอ่อน นำมาเคี้ยวกินแบบเมี่ยง(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง