ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ส้มกบ
ส้มกบ
Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.
 
  ชื่อไทย ส้มกบ
 
  ชื่อท้องถิ่น ส้มกบ(ขมุ), ส้มเห็ด(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน นำไปต้มแล้วใช้ห่อเกลือกินแบบเมี่ยง(ขมุ)
- ยอดอ่อน ใส่แกงเห็ด เพื่อลดความเป็นพิษของเห็ด ไม่เป็นอันตรายเมื่อรับประทาน(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง