ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Lalang
Lalang
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. (Syn. Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Poaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Imperata cylindrica (L.) Raeusch. (Syn. Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.)
 
  ชื่อไทย หญ้าคา
 
  ชื่อท้องถิ่น บร่อง(ปะหล่อง), กะหี่(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ทรูล(ลั้วะ), หญ้าคา(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ลำต้นใต้ดินเป็นแบบเหง้า และมีไหล มีข้อเห็นได้ชัดเจน แตกกิ่งก้านสาขา งอกเป็นกอใหม่ได้มากมาย
 
  ใบ ใบรูปแถบยาว แตกจากลำต้นใต้ดิน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบสอบเรียว ที่ฐานใบมีปลอกแหลมแข็งหุ้ม
 
  ดอก ดอกออกเป็นช่อทรงกระบอก ดอกย่อยอยู่ติดกันแน่น ช่อดอกอ่อนมีสีม่วงอมชมพู พอแก่สีเทาขาว
 
  ผล เมล็ดแก่จะหลุดปลิวไปตามลม แพร่พันธุ์ไป ได้ไกล
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก เป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคตานขโมย(ปะหล่อง)
- ใบ มัดเป็นตับตากแห้งแล้วใช้มุงหลังคา(ปะหล่อง,ลั้วะ,คนเมือง,กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง