ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คราม
คราม
Indigofera tinctoria L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Papilionaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Indigofera tinctoria L.
 
  ชื่อไทย คราม
 
  ชื่อท้องถิ่น - คราม(คนเมือง) - ครามย้อย, คราม (ภาคกลางและภาคเหนือ), คราม (ไทย), คาม (พายัพ-อีสาน) [1]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มมีขนาดเล็ก และมีความสูงประมาณ 4-6 ฟุต
ใบ คล้ายใบก้างปลา แต่จะมีขนาดเล็กกว่า
ดอก ดอกจะออกเป็นสีม่วงแกมน้ำตาล หรือจะเป็นสีชมพูและเป็นสีเขียวอ่อนแกม ดอกจะแน่นและออกเป็นช่อยาวประมาณ 10-15 ซม. [1]
 
  ใบ ใบ คล้ายใบก้างปลา แต่จะมีขนาดเล็กกว่า
 
  ดอก ดอก ดอกจะออกเป็นสีม่วงแกมน้ำตาล หรือจะเป็นสีชมพูและเป็นสีเขียวอ่อนแกม ดอกจะแน่นและออกเป็นช่อยาวประมาณ 10-15 ซม. [1]
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำไปหมัก ใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ำเงิน(คนเมือง)
- ทั้งต้น ใช้ฟอกขับปัสสาวะให้บริสุทธิ์ รักษากษัย น้ำปัสสาวะขุ่นขัน รักษานิ่วได้ดี [1]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
[3] สมพร ภูติยานันต์, 2551. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 13 : สมุนไพรแต่งสี กลิ่น รส. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง