ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หนาดคำ
หนาดคำ
Inula cappa (Ham.) DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Inula cappa (Ham.) DC.
 
  ชื่อไทย หนาดคำ
 
  ชื่อท้องถิ่น ห่อเปรื่อะ, ห่อเผื่อะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), เพาะปกาล่า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), พอปัวล่ะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ลวกกินกับน้ำพริก(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องร่วง, ใบ ย่างไฟแล้วนำมาพันขาช่วยบรรเทาอาการปวด(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ต้น ต้มอาบแก้อาการลมผิดเดือน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ใบ เอาไปอังไฟแล้วประคบบริเวณที่เคล็ด ปวดบวม(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง