ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Sweet potato
Sweet potato
Ipomoea batatas (L.) Lam.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Convolvulaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea batatas (L.) Lam.
 
  ชื่อไทย มันเทศ
 
  ชื่อท้องถิ่น ฟั่นด้อย(เมี่ยน), มันแกว(คนเมือง,ลั้วะ), มัน(ไทใหญ่), ด่อมังปร้างเร่น(ปะหล่อง), มันแก๋ว(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มันแกวเป็นพืชล้มลุกมีหัวใต้ดินสีม่วงแดง ส้ม นวลหรือขาว รูปกระสวยหรือหัวยาว ลำต้นเลื้อยบนดิน ตั้งตรง หรือเลื้อยพัน ยาว 1-5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ที่ข้อมีราก
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงรูปไข่กว้างหรือรูปกลม กว้าง 4-11 ซม. ยาว 4-14 ซม. ขอบเรียบหรือจักเป็นแฉกมี 3-5 แฉก โคนใบรูปหัวใจ ผิวใบทั้งสองด้านเกลี้ยงหรือมีขนกระจาย ก้านใบยาว 4-20 ซม.
 
  ดอก ช่อดอกออกตามซอกใบ ก้านช่อดอกแข็งยาว 3-18 ซม. เป็นสัน เกลี้ยงหรือมีขน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆังหรือรูปกรวย สีม่วงอ่อน
 
  ผล ผลแห้ง รูปไข่มี 4 ช่อง หรือน้อยกว่า เมล็ดเกลี้ยงมีขนาดเล็ก
ในชุมชนมี 3 ชนิด คือ มันแกวขาว มันแกวแดง และมันแกวม่อนไข่
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดิน รับประทานได้โดยการนำไปนึ่ง(เมี่ยน)
ยอดอ่อน นำไปแกง, หัวใต้ดิน นึ่งกินกับน้ำพริก(คนเมือง,ไทใหญ่,ลั้วะ)
ลำต้นใต้ดิน นำไปนึ่งหรือต้มรับประทานได้ หรือนำไปแกง(คนเมือง,ปะหล่อง)
ยอดอ่อนและใบอ่อน ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น แกงส้ม(ไทลื้อ)
หัวใต้ดิน รับประทานได้โดยการนำไปนึ่งหรือทำขนม หวาน, ยอดอ่อน ประกอบอาหาร เช่น ใช้ใส่แกงส้มปลา(คนเมือง)
- ยอดอ่อน นำมาแกงให้สตรีหลังคลอดรับประทานช่วยให้มีน้ำนม(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย ระบายน้ำดี แสงแดดจัด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง