ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เถาพันเอ็น
เถาพันเอ็น
Ipomoea soluta Kerr
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Convolvulaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea soluta Kerr
 
  ชื่อไทย เถาพันเอ็น
 
  ชื่อท้องถิ่น บะบัล,ผักน้ำข้าว(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นึ่งกินกับน้ำพริก(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง