ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักแผ่วแดง
ผักแผ่วแดง
Iresine herbstii Hook.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Amaranthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Iresine herbstii Hook.
 
  ชื่อไทย ผักแผ่วแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักปั๋ง(ลั้วะ), ก้างละ(ม้ง), จะหุ่งกุน(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำไปประกอบอาหาร เช่น แกงใส่หมู(ลั้วะ)
- ใบ นำมาคั้นน้ำใส่แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ใช้ร่วมกับใบมะลิ(ลั้วะ)
ใบ ต้มกินกับไก่เป็นยาบำรุงเลือดหรือให้สตรีหลังคลอด รับประทานเป็นยาบำรุง(เมี่ยน)
ใบ ต้มใส่ไก่ร่วมกับชั่วจ่อ (ว่านมหากาฬหรือแป๊ะตำปึง)และจิง จูฉ่าย (ต้างกิ) ซางฉึ (เปราะ) เย้าเจ่าเหน่ง (คาวตอง) รับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายหรือให้สตรีรับประทานเป็นยาบำรุงหลังคลอดบุตร(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง