ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กระบก
กระบก
Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Irvingiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.
 
  ชื่อไทย กระบก
 
  ชื่อท้องถิ่น - ไม้มื่น(ขมุ), เปรียวด้องเดี๋ยง(เมี่ยน), สือมั่วลื้อ(ม้ง) - กะบก จะบก ตระบก (ภาคกลาง) บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมื่น มื่น (ภาคเหนือ) มะลื่น หมักลื่น (นครราชสีมา สุโขทัย) [5]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ หูใบรูปฝักดาบสีเขียวเข้ม
ดอก ช่อออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาวอมเขียว
ผล รูปกลมรี ผลกลมเล็กกว่าไข่ไก่เล็กน้อย เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ดโตรูปไข่ เปลือกเมล็ดแข็ง เนื้อใน เมล็ดสีขาว รับประทานได้ [4], [5]
 
  ใบ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ หูใบรูปฝักดาบสีเขียวเข้ม
 
  ดอก ดอก ช่อออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาวอมเขียว
 
  ผล ผล รูปกลมรี ผลกลมเล็กกว่าไข่ไก่เล็กน้อย เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ดโตรูปไข่ เปลือกเมล็ดแข็ง เนื้อใน เมล็ดสีขาว รับประทานได้ [4], [5]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อในเมล็ด รับประทานได้(ขมุ,เมี่ยน)
เนื้อในเมล็ดแก่ รับประทานได้ ใบอ่อนใช้เป็นผัก รับประทานกับลาบ(ม้ง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ขมุ)
- เนื้อไม้ ช่วยเจริญอาหาร ขับพยาธิในเด็ก ใบ แก้คันผิวหนัง เมล็ด บำรุงไขข้อในกระดูก แก้เส้นเอ็นพิการ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย บำรุงไต แก้ข้อขัด น้ำมันจากเมล็ด ใช้ทำสบู่และเทียนไข [5]
- เนื้อในเมล็ด รสมันร้อน บำรุงเส้นเอ็น บำรุงไขข้อ แก้ข้อขัด บำรุงไต ฆ่าพยาธิในท้อง [4]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[4] วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพร : รวมหลักเภสัชกรรมไทย. โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, กรุงเทพฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง