ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา จ้ายมนเดีย(เมี่ยน), ผั้วดูจาง(ม้ง)
จ้ายมนเดีย(เมี่ยน), ผั้วดูจาง(ม้ง)
Vernonia sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia sp.2
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น จ้ายมนเดีย(เมี่ยน), ผั้วดูจาง(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเอว(เมี่ยน)
ราก ต้มน้ำดื่มหรือเคี้ยวรับประทานสดเป็นยาแก้อาการเมาค้าง(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง