ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา บุก
บุก
Amorphophallus sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus sp.2
 
  ชื่อไทย บุก
 
  ชื่อท้องถิ่น เตาะแตะ(ขมุ), ดอกก้าน(คนเมือง), กางพ่ง,กางพ่อง(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ "- หัวใต้ดิน นำไปประกอบอาหาร โดยนำไปต้มกับน้ำด่างเพื่อแก้คันแล้วล้างให้สะอาดจากนั้นขยี้ในน้ำจะทำให้เกิดวุ้นใสๆ นำวุ้นที่ได้มาประกอบอาหาร เช่น ยำ(ขมุ)
หัวใต้ดิน นึ่งรับประทานหรือใส่แกง, ลำต้น ประกอบอาหารเช่น ใส่แกง เป็นต้น(ม้ง)
ก้านช่อดอก ประกอบอาหารเช่นใส่แกงหรือลวกจิ้มน้ำพริก(ม้ง,คนเมือง)"
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง