ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักอีหลืน
ผักอีหลืน
Isodon ternifolius (D.Don) Kudo
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Isodon ternifolius (D.Don) Kudo
 
  ชื่อไทย ผักอีหลืน
 
  ชื่อท้องถิ่น ห่อวอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), เพาะวอ,เฮาะวอ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), อีหลืน(คนเมือง), ผักขี้อ้น(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.3-1.2 เมตร โคนลำต้นเนื้อไม้แข็ง ลำต้นและใบมีขนและมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ตั้งฉากกัน ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักห่าง ผิวใบเรียบ ดอกช่อตั้งขึ้นเป็นชั้นๆ รูปฉัตร ดอกย่อยสีชมพูแกมม่วง กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนมีกลีบเดียวกลม ส่วนล่างมี 4 แฉก กลีบดอกด้านบนมี 4 กลีบ ด้านล่างมี 1 กลีบ ปลายกลีบม้วนพับลง ผลแห้ง เมล็ดสีดำ อยู่ภายในซึ่งหุ้มด้วยกลีบเลี้ยง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใส่แกงหรือน้ำพริก มีกลิ่นหอม(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,คนเมือง,ลั้วะ)
ใบ ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง หรือใส่ข้าวเบือน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง