ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Oleaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke
 
  ชื่อไทย มะลิวัลย์
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักแซ่ว(คนเมือง), ผักแส้ว(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อนและใบอ่อน ประกอบอาหารเช่น ใส่แกง มีรสชาติขมเล็กน้อย(คนเมือง)
ใบ นำไปแกงรวมกับผักสลิด ลิงลาว (นิยมรับประทาน)(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง