ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะลิระบำ
มะลิระบำ
Jasminum laurifolium Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Oleaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum laurifolium Roxb.
 
  ชื่อไทย มะลิระบำ
 
  ชื่อท้องถิ่น หมอกจำแป่(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เครือ ต้มน้ำดื่ม ต้มกับน้ำสามแก้วให้เหลือหนึ่งแก้ว หรือดองเหล้าดื่มบำรุงกำลัง(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง