ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา จ่อเก๋
จ่อเก๋
Agrimonia nepalensis D.Don
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Agrimonia nepalensis D.Don
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น จ่อเก๋(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดท้องหรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในการต้มใส่ไก่เพื่อรับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายก็ได้(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง