ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หนุมารนั่งแท่น
หนุมารนั่งแท่น
Jatropha podagrica Hook.f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Jatropha podagrica Hook.f.
 
  ชื่อไทย หนุมารนั่งแท่น
 
  ชื่อท้องถิ่น สะหน้ำพร่างวะ(ปะหล่อง), ว่านเทวดา(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - น้ำยาง บีบใส่ฟันแก้อาการปวดฟัน และฟันผุ(ปะหล่อง)
น้ำยาง ทาแผลสด ช่วยห้ามเลือด(ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง