ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เสนียด
เสนียด
Justicia adhatoda L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Acanthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia adhatoda L.
 
  ชื่อไทย เสนียด
 
  ชื่อท้องถิ่น ชิตาโหระ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), จะลึ้ม(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มรักษาโรคหอบหืด(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
รากหรือใบ ต้มในน้ำให้สตรีหลังคลอดอาบ หรือคนที่ป่วยเป็นเวลานาน ไม่ค่อยมีแรง ช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว(ปะหล่อง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำรั้ว(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ต้น ปลูกไว้ริมตลิ่ง ป้องกันการกัดเซาะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง