ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������
หางแมว
Justicia betonica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Acanthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia betonica L.
 
  ชื่อไทย หางแมว
 
  ชื่อท้องถิ่น หางกระรอก หางแมว เขียวพระสุจริต
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม
 
  ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี
 
  ดอก ดอกช่อ ตามปลายกิ่ง มีใบประดับรูปหัวใจ สีขาวลายเขียว 3 ใบ กลีบดอกเป็นหลอดเล็ก ปลายแยก 2 ส่วน ปากบน 2 กลีบ ล่าง 3 กลีบ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน
 
  ผล ผลแห้งแตกได้ รูปกลมเล็ก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอก เอาไปบูชาพระ(คนเมือง)
- ดับพิษโลหิต สมานแผล แก้ริดสีดวงทวาร ขับปัสสาวะ
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบได้ทั่วไปตามภูมิภาคของไทย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง