ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หางแมว
หางแมว
Justicia betonica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Acanthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia betonica L.
 
  ชื่อไทย หางแมว
 
  ชื่อท้องถิ่น หางกระรอก หางแมว เขียวพระสุจริต
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม
 
  ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี
 
  ดอก ดอกช่อ ตามปลายกิ่ง มีใบประดับรูปหัวใจ สีขาวลายเขียว 3 ใบ กลีบดอกเป็นหลอดเล็ก ปลายแยก 2 ส่วน ปากบน 2 กลีบ ล่าง 3 กลีบ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน
 
  ผล ผลแห้งแตกได้ รูปกลมเล็ก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอก เอาไปบูชาพระ(คนเมือง)
- ดับพิษโลหิต สมานแผล แก้ริดสีดวงทวาร ขับปัสสาวะ
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบได้ทั่วไปตามภูมิภาคของไทย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง