ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ถ้าทางเมีย
ถ้าทางเมีย
Justicia sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Acanthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ถ้าทางเมีย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ใช้ต้มน้ำร่วมกับ ใบช่านโฟว(ว่านน้ำเล็ก) ลำต้นป้วงเดียตม เครือไฮ่มวย ต้นเดี่ยปวง(สามร้อยยอด) ใบสะโกวเดี๋ยง(เดื่อฮาก) ใบอิ่มบั๊วะ(หนาดหลวง) ใบจ้ากิ่งยั้ง(ก้านเหลือง) ใบทิ่นหุ้งจา(ฝ่า แป้ง)ให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟอาบเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ขึ้น(ถ้าหาสมุนไพรได้ไม่ครบก็ให้ใช้เท่าที่หาได้)(เมี่ยน)
- ใบ ใช้ถูสายหน้าไม้ช่วยให้เชือกมีความเหนียวจะตัวกันเป็นเส้น เดียว(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง