ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ว่านหาวนอน, เปราะหอม
ว่านหาวนอน, เปราะหอม
Kaempferia rotunda L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia rotunda L.
 
  ชื่อไทย ว่านหาวนอน, เปราะหอม
 
  ชื่อท้องถิ่น ซางฉึ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดิน ต้มใส่ไก่ทำให้มีรสเผ็ดหรือต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้องหรือ อาจเคี้ยวกินสดๆก่อนอาหารช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง