ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คว่ำตายหงายเป็น
คว่ำตายหงายเป็น
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken (Syn. Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Crassulaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken (Syn. Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.)
 
  ชื่อไทย คว่ำตายหงายเป็น
 
  ชื่อท้องถิ่น สะแกหล่า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), โกดเกาหลี(คนเมือง), บล้งตัวเก่า(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชล้มลุก ลำต้นตั้งตรง ขนาดสูงประมาณ 1 เมตร มีจุดสีม่วงเข้มแต้ม ส่วนใหญ่ไม่แตกกิ่งก้าน
 
  ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ ขอบใบจักเป็นซี่หันมนตื้นๆ แต่ละรอยจักมีตาที่สาม สามารถงอกราก และลำต้นใหม่ได้ เนื้อใบอวบหนา
 
  ดอก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีก้านช่อดอกยาว ดอกสีแดงปนเขียว รูปทรงกระบอกห้อยลง
 
  ผล ผลเป็นพวง เมล็ดขนาดเล็ก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ รับประทานสดกับลาบ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ใบ เผาไฟแล้วคั้นน้ำ เอามาทาแผลไฟไหม้ช่วยให้แผล แห้งเร็ว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ใบ ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง(คนเมือง)
ใบ เอาไปหั่นเป็นฝอยแล้วตุ๋นกับไข่รับประทานแก้อาการปวดหลังปวดเอว(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง