ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เลือดควายใบใหญ่
เลือดควายใบใหญ่
Knema furfuracea (Hook.f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myristicaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Knema furfuracea (Hook.f.
 
  ชื่อไทย เลือดควายใบใหญ่
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำเลือด(ลั้วะ), ตุ๊ดไลมาม(ขมุ), ด่งฉาง(ม้ง), เดี่ยงหย้าม(ไม้ยาง แดง)(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำหน้าไม้ หรือใช้ทำคอกหมู(ม้ง)
- ลำต้นและกิ่งใช้ทำฟืน(เมี่ยน,ลั้วะ,ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง