ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Hyacinth bean, Lablab
Hyacinth bean, Lablab
Lablab purpureus (L.) Sweet
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Papilionaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet
 
  ชื่อไทย ถั่วแปบ, มะแปบ
 
  ชื่อท้องถิ่น เซียงหวังตบ(เมี่ยน), กู๊เบเส่, กู๊เบอีโท้,กู๊เบผ่าบุ๊(กะเหรี่ยงแดง), แผละแถะ(ลั้วะ), เบล่เปยี่(ปะหล่อง), เป๊าะบ่าสะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), มะแปบ(คนเมือง), โบ่บ๊ะซะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาเลื้อย มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน เถากลมสีเขียว มีขนสีขาว ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบ สีม่วงหรือสีขาว ผลเป็นฝักแบน ผิวเรียบ สีเขียวอ่อนหรือสีม่วง ปลายฝักเป็นจะงอยแหลม เมล็ดรูปไข่กลม สีน้ำตาลอ่อน มี 3-6 เมล็ด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ฝัก นำไปประกอบอาหารเช่น ใส่แกง หรือลวกจิ้มน้ำพริก(เมี่ยน,กะเหรี่ยงแดง)
ผล นำไปลวกกินจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
เมล็ดและฝักอ่อน ประกอบอาหาร(คนเมือง)
ฝักอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกง, เมล็ด นำไปทอดรับประทาน(ปะหล่อง)
ฝักและเมล็ด ใช้ประกอบอาหาร เช่น ผัด ต้ม หรือลวกกิน กับน้ำพริก(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ใบ ตำพอกรักษาโรคคางทูม(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นได้ดีในดินร่วน ระบายน้ำดี มีแสงแดดจัด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง