ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เป๋ยเบาะ
เป๋ยเบาะ
Lagerstroemia sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lythraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น เป๋ยเบาะ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ใช้เข้ายาร่วมกับเปลือกต้นมะกอก ตะคร้อ แช่น้ำดื่มแก้อาการท้องเสีย(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง