ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������
กระจูด
Lepironia articulata (Retz.) Domin
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cyperaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepironia articulata (Retz.) Domin
 
  ชื่อไทย กระจูด
 
  ชื่อท้องถิ่น ตั้งโซ๊ว(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก เหง้าสีน้ำตาล ลำต้นกลม ตั้งตรง สูงประมาณ 45 ซม. อาจสูงได้ถึง 2 ม. ส่วนโคนใหญ่กว่าส่วนปลายซึ่งเรียวแหลม โคนต้นมีกาบหุ้ม กาบในยาวกว่ากาบนอก ลำต้นกลวง มีผนังกั้นตามขวางเป็นช่องๆ ช่องที่โคนใบใหญ่กว่าที่ปลาย
 
  ใบ -
 
  ดอก ช่อดอกออกทางด้านข้างก่อนถึงปลายลำต้น ลักษณะเป็นกระจุกกลมรี กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1-2 ซม. ดอกเล็กสีน้ำตาล เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกิดอยู่ระหว่างกาบดอก (glume) ซึ่งเรียงตัวกันแบบสลับโดยรอบ เกสรเพศผู้ 7-10 อัน เกสรเพศเมียมีก้านยาวเป็นเส้นต่อจากรังไข่ ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก
 
  ผล ผลรูปรี ปลายป้าน โคนแหลม ผลแก่สีน้ำตาล ที่ปลายมีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - แกนในลำต้น ตากแห้งแล้วนำมาชุบน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชแล้ว นำไปจี้ไฟเอาไปจี้บริเวณที่ปวด เช่นท้อง หรือศีรษะ ถ้าไม่หาย ให้นำต้นมาต้มน้ำกิน (เชื่อว่าความร้อนทำให้สะดุ้งจนลืมความเจ็บปวด)(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/cyperace/lartic_2.htm
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง