ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กระจูด
กระจูด
Lepironia articulata (Retz.) Domin
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cyperaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepironia articulata (Retz.) Domin
 
  ชื่อไทย กระจูด
 
  ชื่อท้องถิ่น ตั้งโซ๊ว(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก เหง้าสีน้ำตาล ลำต้นกลม ตั้งตรง สูงประมาณ 45 ซม. อาจสูงได้ถึง 2 ม. ส่วนโคนใหญ่กว่าส่วนปลายซึ่งเรียวแหลม โคนต้นมีกาบหุ้ม กาบในยาวกว่ากาบนอก ลำต้นกลวง มีผนังกั้นตามขวางเป็นช่องๆ ช่องที่โคนใบใหญ่กว่าที่ปลาย
 
  ใบ -
 
  ดอก ช่อดอกออกทางด้านข้างก่อนถึงปลายลำต้น ลักษณะเป็นกระจุกกลมรี กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1-2 ซม. ดอกเล็กสีน้ำตาล เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกิดอยู่ระหว่างกาบดอก (glume) ซึ่งเรียงตัวกันแบบสลับโดยรอบ เกสรเพศผู้ 7-10 อัน เกสรเพศเมียมีก้านยาวเป็นเส้นต่อจากรังไข่ ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก
 
  ผล ผลรูปรี ปลายป้าน โคนแหลม ผลแก่สีน้ำตาล ที่ปลายมีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - แกนในลำต้น ตากแห้งแล้วนำมาชุบน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชแล้ว นำไปจี้ไฟเอาไปจี้บริเวณที่ปวด เช่นท้อง หรือศีรษะ ถ้าไม่หาย ให้นำต้นมาต้มน้ำกิน (เชื่อว่าความร้อนทำให้สะดุ้งจนลืมความเจ็บปวด)(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/cyperace/lartic_2.htm
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง