ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะหวด
มะหวด
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sapindaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
 
  ชื่อไทย มะหวด
 
  ชื่อท้องถิ่น มะหวดเหล้า(คนเมือง), สือเก่าก๊ะ/ยา ตีนไก่(ม้ง), เดี๋ยงอายเปียว(เมี่ยน), มะหวดเหล้า(คนเมือง), สือเก่าก๊ะ/ยาตีน ไก่(ม้ง), มะซ้าหวด(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะหวดเหล้าเป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร กิ่งก้านมีขนละเอียด
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน หรือรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-12 ซม. ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน
 
  ดอก ช่อดอกกระจะ ออกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อยาวตั้งขึ้น รูปทรงกระบอก ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว
 
  ผล ผลสด รูปไข่ เมื่อสุกสีม่วงดำ เมล็ดรูปรี สีน้ำตาล มีเมือกลื่น
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(คนเมือง,ม้ง,เมี่ยน,ไทลื้อ)
- ราก ฝนกับเหล้าขาวใช้พอกฝีหรือตำพอกศีรษะ ช่วยแก้ไข้และอาการปวดศีรษะ(คนเมือง)
ราก นำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดท้อง(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ มีการกระจายพันธุ์ในป่าเกือบทุกชนิดทั่วไป ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด ชอบแสงแดดจัด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง