ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Horse tamarind, Leucaena
Horse tamarind, Leucaena
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Mimosaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
 
  ชื่อไทย กระถิน
 
  ชื่อท้องถิ่น กระถิน(คนเมือง,ม้ง), โพซุยเซ่(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ กระถินเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร ไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ใบย่อย 5-20 คู่ เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน ขนาดใบกว้าง 0.1-0.15 ซม. ยาว 0.6-2.1 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบมีขน ท้องใบมีสีนวล
 
  ดอก ช่อดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่นออกตามซอกใบ 1-3 ช่อ เป็นฝอยนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อย
 
  ผล ผลเป็นฝักออกเป็นช่อ ฝักแบนยาวประมาณ 10- 15 ซม. เห็นเมล็ดเป็นจุดๆ ในฝักตลอดฝัก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานสดจิ้มน้ำพริก(คนเมือง)
ยอดอ่อน รับประทานกับกะปิหรือรับประทานกับลาบ(ม้ง)
ยอดอ่อน รับประทานสดและฝักอ่อน ต้มกินกับน้ำพริก(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[2] สมพร ภูติยานันต์, 2546. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 6 : สมุนไพรที่เป็นพิษ. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง