ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Crofton weed
Crofton weed
Ageratina adenophora ( Spreng.) R.M.King
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Compositae (Asteraceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ageratina adenophora ( Spreng.) R.M.King
 
  ชื่อไทย สาบหมา
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่อมังฮ่มว่อง(ปะหล่อง) โน๊ะคอมมิวนิสต์(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) หน่อแฮซอ, หน่อแคซอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ขยี้แล้วนำไปประคบแผล ห้ามเลือด(ปะหล่อง)
ใบ ขยี้แล้วใส่แผลสด หรือนำไปอังไฟ แล้วถูบริเวณที่คัน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ทั้งต้น ต้มอาบแก้อาการคันหรือสำหรับคนที่เพิ่งจะหายป่วยจากอาการไข้ เชื่อว่าจะทำให้ไม่กลับมาเป็นอีก(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ใบ ขยี้แล้วนำไปประคบแผล ห้ามเลือดสัตว์(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง