ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก่อเหน่ง, ก่อหม่น
ก่อเหน่ง, ก่อหม่น
Lithocarpus grandifolius (D.Don) Bigwood
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Fagaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lithocarpus grandifolius (D.Don) Bigwood
 
  ชื่อไทย ก่อเหน่ง, ก่อหม่น
 
  ชื่อท้องถิ่น สือเคระอ้ะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง