ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ลำบรี้,ไม้ตุงกาย,ไม้ตุงกาย
ลำบรี้,ไม้ตุงกาย,ไม้ตุงกาย
Litsea sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lauraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Litsea sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำบรี้,ไม้ตุงกาย,ไม้ตุงกาย(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น หากสัมผัสโดนจะมีอาการคัน(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างคอกหมูหรือใช้ทำรั้ว(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง