ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กะทัง, กระท้อนรอก
กะทัง, กระท้อนรอก
Litsia monopetala (Roxb.) Pers.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lauraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Litsia monopetala (Roxb.) Pers.
 
  ชื่อไทย กะทัง, กระท้อนรอก
 
  ชื่อท้องถิ่น เก่งก่างหย่าง(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ทำหน้าไม้(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง