ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Moraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm.
 
  ชื่อไทย เดื่อปล้องหิน, เดื่อฮาก
 
  ชื่อท้องถิ่น ดั๊วะ(ลั้วะ), สะโกวเดี๋ยง(เมี่ยน), ลำด้อด(ลั้วะ), เส่อดุย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), หมากน้อด(ลั้วะ,ไทใหญ่), เพี๊ยะด้อด(ลั้วะ), เพี๊ยะคอด มะนอด(ลั้วะ), ละโท้ด(ขมุ), มะน่อด(ไทลื้อ), กะดุ่ยซะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เดื่อปล้องหิน เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร เปลือกนอกแตกเป็นแผ่น หรือหลุดเป็นสะเก็ด สีน้ำตาลเทา เปลือกในสีชมพู มีน้ำยางสีขาวข้นและเหนียว
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-9 ซม. ยาว 15-28 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยวคล้ายรูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟันละเอียด ผิวใบมีขนหยาบทั้งสองด้าน กิ่งต้นอ่อนกลวง
 
  ดอก ช่อดอกห้อยลงตามลำต้นและกิ่ง ค่อนข้างกลม
 
  ผล ผลกลุ่ม เมื่ออ่อนสีเขียว มีจุดสีชมพูกระจายทั่วผิว ผลสุกสีแดงปนชมพู เนื้อในสีขาวอมเหลือง
ในชุมชนมี 2 ชนิด คือ มะหน๊อดตัวผู้(ผลออกตามกิ่ง มักมีแมลงและมดอยู่ในผลจึงไม่นิยมกิน) และมะหน๊อดตัวเมีย(ผลออกกิ่งเหนือราก)
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปเผาไฟแล้วรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
ผลสุก รับประทานได้(ลั้วะ,เมี่ยน,ไทใหญ่,กะเหรี่ยงเชียงใหม่,ไทลื้อ,ขมุ)
- ส่วนที่เป็นกิ่งคล้ายราก นำมาลอกเปลือกเอาไปทำเป็นเชือก(ลั้วะ)
เปลือกต้น ลอกออกแล้วใช้ทำเชือกมัดของ(ลั้วะ)
- ใบ นำไปตากแห้งแล้วต้มน้ำดื่มแทนน้ำชา มีรสชาติฝาดหรือใช้ ต้มน้ำร่วมกับ ใบช่านโฟว(ว่านน้ำเล็ก) ลำต้นป้วงเดียตม เครือไฮ่ มวย ต้นถ้าทางเมีย ต้นเดี่ยปวง(สามร้อยยอด) ใบอิ่มบั๊วะ(หนาด หลวง) ใบจ้ากิ่งยั้ง(ก้านเหลือง) ใบทิ่นหุ้งจา(ฝ่าแป้ง)ให้สตรี หลัง คลอดบุตรที่อยู่ไฟอาบเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น(ถ้าหา สมุนไพรได้ไม่ครบก็ให้ใช้เท่าที่หาได้)(เมี่ยน)
- ลำต้น ใช้ทำฟืน(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วไปในที่โล่งแจ้งทั่วไป ที่ความสูง 50-1000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง