ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เดื่อปล้อง
เดื่อปล้อง
Ficus sp.6
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Moraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus sp.6
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น เดื่อปล้อง (ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - กิ่ง ตัดแล้วนำน้ำที่ไหลออกมาให้เด็กกิน เชื่อว่าเด็กจะฉลาด ช่วยบำรุงสมอง(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง