ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เดื่อผา
เดื่อผา
Ficus squamosa Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Moraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus squamosa Roxb.
 
  ชื่อไทย เดื่อผา
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเดื่อ(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล เป็นส่วนประกอบในสะตวงสำหรับพิธีสะเดาะเคราะห์(ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง