ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตะขบไทย
ตะขบไทย
Flacourtia rukam Zoll.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Flacourtiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Flacourtia rukam Zoll.
 
  ชื่อไทย ตะขบไทย
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเกว๋นนก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล้ก ตามลำต้นมีหนามเมื่อยังอ่อน ใบ
 
  ใบ ใบอ่อนมีสีแดงหรือน้ำตาล
 
  ดอก ดอก สีเหลืองปนเขียวไมีมีกลิ่น ออกเป่นช่อ 2-3 ดอก
 
  ผล ผล กลม หรือรูปไข่กลับ สีเขียวจนถึง ชมพูอมเขียว หรือแดงเข้ม เนื้อในสีขาว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้ มีรสหวาน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/mdpdetails.asp?id=163
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง