ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะค่าโมง
มะค่าโมง
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
 
  ชื่อไทย มะค่าโมง
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้ค่า(ม้ง), มะค่า(เมี่ยน,คนเมือง,ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะค่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-5 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 5-9 ซม.
 
  ดอก ช่อดอก ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว 4 กลีบ กลีบดอกสีชมพู 1 กลีบ
 
  ผล ผลเป็นฝักแบน เปลือกแข็งและหนา สีน้ำตาล เมล็ดแข็งสีน้ำตาล มีเยื่อสีส้ม
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ฝักอ่อน ต้มเป็นผักจิ้มน้ำพริก, ใบอ่อน รับประทานกับลาบ(เมี่ยน)
ฝักอ่อน ต้มรับประทานเมล็ด(คนเมือง)
- เนื้อในเมล็ด นำไปหั่นเป็นฝอยแล้วชงน้ำให้คนป่วยที่มีอาการ อาเจียนไม่หยุดดื่มเป็นยาแก้อาเจียน(ม้ง)
เมล็ดแก่ ผ่าครึ่งแล้วใช้กดบริเวณที่ถูกแมลงกัดต่อยช่วยดูด พิษ(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(เมี่ยน,ม้ง,ไทลื้อ)
เนื้อไม้ ใช้ทำรั้ว สร้างบ้านหรือใช้ทำเฟอร์นิเจอร์(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้งใกล้แหล่งน้ำ สูง 100-600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ขึ้นได้ในดินทุกชนิด แต่ชอบดินร่วน
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง