ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หางเสือ
หางเสือ
Flemingia stricta Roxb. ex W.T. Aiton
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Papilionaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Flemingia stricta Roxb. ex W.T. Aiton
 
  ชื่อไทย หางเสือ
 
  ชื่อท้องถิ่น มะแฮะเลือด(คนเมือง), กาสามปีก(คนเมือง), ฮ่าเดีย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-3.5 เมตร ทั้งต้นมีขนปกคลุม ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมใบหอก ผิวใบทั้งสองด้านมีขน กว้าง 1-3.5 ซม. ยาว 1.5-10 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนแหลมและเบี้ยว ผิวสาก ก้านใบใหญ่และแบน ช่อดอกออกที่ซอกใบ รูปดอกถั่ว กลีบดอกสีน้ำตาลแดง ผลเป็นฝักแบนยาวเป็นห้อง ลักษณะโป่งพอง สีน้ำตาล
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำไปต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง หรือรักษาโรคนิ่ว(คนเมือง)
ราก ต้มน้ำดื่มรักษาโรคริดสีดวงหรือแก้อาการปวดเมื่อย(คนเมือง)
ทั้งต้น ตากแห้งแล้วใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอ(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.

อัปสรและคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง บ้านโป่งคำ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณทั่วไป ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี มีแสงแดดตลอดวัน
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง