ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Fennel
Fennel
Foeniculum vulgare Mill.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Foeniculum vulgare Mill.
 
  ชื่อไทย ผักชีล้อม, ผักชีลาว
 
  ชื่อท้องถิ่น สะมุ่ง(ปะหล่อง), ผักชี(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุก อายุหลายฤดู ทุกส่วนของลำต้น มีกลิ่นหอม ลำต้นกลวง
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบ โคนก้านใบแผ่ออกเป็รปลอกหุ้มลำต้น ใบย่อย คล้ายใบผักชีแต่ใหญ่กว่า ขอบใบจักรเป็นฟันเลื่อยหยาบๆ
 
  ดอก ดอกสีขาว ออกดอกเป็นช่อแบบรวม มีก้านชูดอกยาว ชอบขึ้นในที่น้ำท่วม 9 ลำต้นและใบขึ้นเหนือพ้นน้ำ
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อนและดอก ต้มรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ปะหล่อง)
ยอดอ่อน รับประทานสดกับลาบ(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ http://www.greenclinic.in.th/healherb/result_herb.php?herb_id=215
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง