ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Beal fruit tree [3]
Beal fruit tree [3]
Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rutaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.
 
  ชื่อไทย มะตูม
 
  ชื่อท้องถิ่น มะบิน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้นขนาดกลางให้ร่มเงาได้ดี ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งตรงยาวประมาณ 1 นิ้ว
ใบ ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยมีรูปร่างเป็นรูปไข่ ดอกมะตูมสีขาวหอม มะตูมมี 3 พันธุ์ แบ่งตามลักษณะของผล [3]
 
  ใบ ใบ ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยมีรูปร่างเป็นรูปไข่
 
  ดอก ดอกมะตูมสีขาวหอม
 
  ผล มะตูมมี 3 พันธุ์ แบ่งตามลักษณะของผล
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานสดกับลาบ หรือนำไปยำ(คนเมือง)
- ยาง ใช้แทนกาว(คนเมือง)
- ใบอ่อนรับประทานเป็นผักได้และใช้ผสมในแกงบอนเป็นยาบำรุงธาตุเจริญอาหาร แก้โรคลำไส้ เนื่องจากมีสารเมือก (mucilage), เพกทิน (pectin) และสารที่มีรสขม พิธีทางไสยศาสตร์ใช้ใบมะตูมทัดหูเพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นไม้ชนิดหนึ่งในแปดชนิดที่เป็นไม้มงคล พันธุ์ที่นิยมบริโภคคือ มะตูมไข่ ผลมีรูปร่างคล้ายลูกมะขวิดเป็นรูปไข่ ขนาดประมาณ 10-14 ซม. เปลือกแข็งผลอ่อนฝานเป็นชิ้นบางๆ สดหรือแห้งชงน้ำรับประทานแก้ท้องเสีย ฝาดสมาน เจริญอาหารเป็นยาธาตุและโรคลำไส้เรื้อรังในเด็ก โดยใช้ความแรง 1 ใน 10 ดื่มครั้งละ 20-30 มล. หรือขงน้ำดื่มแทนน้ำชา ผลแก่ที่ยังไม่สุกฝานชิ้นหนาประมาณ 1 ซม. เชื่อมกับน้ำตาลเป็นของหวานมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน แก้บิด ผลแก่สุกรับประทานเป็นผลไม้ หรือขุดเปลือกให้เกลี้ยงทุบให้เปลือกแตกต้มทั้งลูกกับน้ำตาลแดง มีสรรพคุณเป็นยาระบาย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ท้องผูกเป็นประจำ ช่วยขับผายลม แก้ร้อนใน และเพกทินในผลมะตูมมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ได้ยางมีหุ้มรอบเมล็ดมีความเหนียวเป็นกาวได้ [3]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[3] สมพร ภูติยานันต์, 2551. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 13 : สมุนไพรแต่งสี กลิ่น รส. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ เกิดในป่าดงทั่วไป โดยเฉพาะป่าเบญจพรรณ เจริญงอกงามได้ในดินทั่วไป
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง