ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เก้าเหลาเจ่ะ
เก้าเหลาเจ่ะ
Garcinia sp.4
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Clusiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia sp.4
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น เก้าเหลาเจ่ะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน มีรสเปรี้ยวนำไปห่อเกลือรับประทาน ผลสุก กินได้(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง