ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คำมอกหลวง
คำมอกหลวง
Gardenia sootepensis Hutch.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ RUBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia sootepensis Hutch.
 
  ชื่อไทย คำมอกหลวง
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้มะไขมอก(คนเมือง), ซือเก่าพรึ(ม้ง), เบล่เด่อปุดย(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 7-15 เมตร มีน้ำยางเหลือง กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ผลัดใบช่วงสั้นๆ เวลาออกดอก
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ กว้าง 12-18 ซม. ยาว 22-30 ซม. ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ มีหูใบเป็นปลอกที่บริเวณรอบกิ่ง หลุดร่วงง่ายเห็นรอยแผลชัดเจน
 
  ดอก ดอกเดี่ยวสีเหลืองสด เปลี่ยนเป็นสีซีดหรือขาวนวลเมื่อร่วง ออกที่ซอกใบ มีกลิ่นหอม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 5.5-7 ซม.
 
  ผล ผลเป็นผลสด รูปรีหรือรูปขอบขนาน ขนาดกว้าง 1.8-2.5 ซม. ยาว 2.2-4 ซม.
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อในเมล็ดแก่ รับประทานได้(ม้ง)
- ดอก ใช้ไปวัดสำหรับถวายพระ(คนเมือง)
- ยางเหนียวที่ยอด เอามาขยี้จนเป็นก้อน นำไปใส่ในร่องระหว่างโคนใบมีดกับด้าม ช่วยให้มีดแน่นติดด้ามมีดมากขึ้นใช้แทนครั่ง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=892
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง