ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������������, ������������������������������
ติ่งตั่ง, ข้าวตองแตก
Getonia floribunda (Roxb). Lam.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Combretaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Getonia floribunda (Roxb). Lam.
 
  ชื่อไทย ติ่งตั่ง, ข้าวตองแตก
 
  ชื่อท้องถิ่น เครือตีนตั่ง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เครือ ใช้ทำขอบกระบวยวิดน้ำสำหรับตักน้ำรดน้ำผัก หรือขอบเครื่องจักสาน เพราะว่าเนื้อไม้มีความเหนียว(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง