ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไผ่ไร่
ไผ่ไร่
Gigantochloa albociliata (Munro) Munro
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Poaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa albociliata (Munro) Munro
 
  ชื่อไทย ไผ่ไร่
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้ไร่(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไผ่ไร่เป็นไผ่ใบเขียวตลอดปีถ้าอยู่ในป่าดงดิบ และทิ้งใบเมื่ออยู่ป่าเบญจพรรณ ลำต้นแน่นเป็นกอ ลำสีเขียวแกมเทาและโค้ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-3.0 ซม. ข้อนูนเห็นได้ชัด ปล้องยาวได้ 15-40 ซม. มีขนสั้นมั่งทั้งปล้อง ลำหนา 0.5-1.0 ซม. กิ่งเรียวยาว
 
  ใบ ใบรูปแถบ ขนาดกว้าง 2.0-2.5 ซม. และยาว 15-20 ซม. ท้องใบไม่มีขน หลังใบสากและคาย กระจังใบค่อนข้าวยาว มีขนยาว กาบหุ้มใบเรียบ มีขนแข็ง ปลายตัด กาบหุ้มลำเมื่ออ่อนมีขนสีน้ำตาลคลุมแน่น แก่จะร่วงหลุดไป ปลายกาบเรียบ ขอบล่างจะโค้งงอเข้า ครีบกลีบเล็กและโค้ง กระจังกาบยาว ขอบหยักปลายตัด ใบยอดกาบยาว รูปหอก ปลายเรียวแหลม โคนกว้างกลม และอาจมีปีกออกด้วย หน่อมีขนาดเล็ก
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อน หั่นเป็นแผ่นบางๆใช้ทำหน่อไม้ดอง(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบขึ้นในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณผสม
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง