ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หญ้าขวาก, เฟิร์นก้านดำ
หญ้าขวาก, เฟิร์นก้านดำ
Adiantum philippense L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Parkeriaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Adiantum philippense L.
 
  ชื่อไทย หญ้าขวาก, เฟิร์นก้านดำ
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักแว่นดอย,หญ้าหูขว่าก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ต้นอ่อน รับประทานสดกับน้ำพริก(คนเมือง)
- ก้านใบ ใช้ใส่ที่รูหูแทนตุ้มหู(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง