ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตำแยช้าง, หารช้างร้อง
ตำแยช้าง, หารช้างร้อง
Girardinia diversifolia (Link.) Friis
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Urticaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Girardinia diversifolia (Link.) Friis
 
  ชื่อไทย ตำแยช้าง, หารช้างร้อง
 
  ชื่อท้องถิ่น หละชา, ราชา(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ใบรูปเกือบกลม ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบจักลึก ฐานใบมน เนื้อใบบาง ผิวใบมีขน
 
  ดอก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ตำให้หมูกิน เป็นยาถ่ายพยาธิในหมู(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง