ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไคร้มด
ไคร้มด
Glochidion acuminatum Muell.Arg. var.siamense Airy Shaw
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion acuminatum Muell.Arg. var.siamense Airy Shaw
 
  ชื่อไทย ไคร้มด
 
  ชื่อท้องถิ่น ดงเสะ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ เอามาต้มน้ำอาบแก้ไข้และอาการไม่มีแรง อ่อนเพลีย, เปลือกต้น นำมาต้มในน้ำเคี่ยวจนเข้มข้นแล้วนำน้ำที่ได้มาอมแก้ปวดฟัน (ในการ ต้มไม่ต้องใส่น้ำมากเพราะจะทำให้เจือจาง)(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง