ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา - Climbing lily - Climbing Lily, Turk’s cap, Superb Lily [1]
- Climbing lily - Climbing Lily, Turk’s cap, Superb Lily [1]
Gloriosa superba L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Colchicaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gloriosa superba L.
 
  ชื่อไทย ดองดึง
 
  ชื่อท้องถิ่น - ด่อโป่กส่อย(ปะหล่อง) - ดาวดึงส์, ดองดึงหัวขวาน, ฟันมหา [1]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น เป็นพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ที่ลำต้นเกิดจากหัวหรือเหง้าซึงมีลักษณะคล้ายกับหัวขวาน หรือฝักกระจับ
ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว มีลักษณะสวยงาม คือปลายใบจะบิดม้วนเข้าและม้วนลง เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการเกาะยึดหรือพัน มีสีเขียว
ดอก ดอกของดอกดึงนี้มีสีสวยสะดุดตามาก ซึ่งลักษณะของดอกจะบิด กลีบดอกจะบิดเป็นเส้นยาวจนยาวหยิก โคนดอกเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนยอดของดอกสีแดง เมื่อดอกบานเต็มที่สีของดอกจะสีเข้มขึ้น ผล เมื่อดอกร่วงโรยก็จะกลายเป็นผล ผลนี้ถ้าแก่จัดๆ ก็จะแตกมีเมล็ดเป็นสีส้ม [1]
 
  ใบ ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว มีลักษณะสวยงาม คือปลายใบจะบิดม้วนเข้าและม้วนลง เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการเกาะยึดหรือพัน มีสีเขียว
 
  ดอก ดอก ดอกของดอกดึงนี้มีสีสวยสะดุดตามาก ซึ่งลักษณะของดอกจะบิด กลีบดอกจะบิดเป็นเส้นยาวจนยาวหยิก โคนดอกเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนยอดของดอกสีแดง เมื่อดอกบานเต็มที่สีของดอกจะสีเข้มขึ้น ผล เมื่อดอกร่วงโรยก็จะกลายเป็นผล ผลนี้ถ้าแก่จัดๆ ก็จะแตกมีเมล็ดเป็นสีส้ม [1]
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่นแกง(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
[2] สมพร ภูติยานันต์, 2546. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 6 : สมุนไพรที่เป็นพิษ. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง